Η Auto Unit- Ν. Πουλάκης ΑΕΒΕ εν συντομία

Ο επαγγελματισμός, η εξειδίκευση, η βελτίωση των υπηρεσιών και η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό για πάνω από 30 έτη σε συνδυασμό με την συνεχής ανάπτυξη των εγκαταστάσεων, , υποδομές και προϊόντα, έχει αναδείξει την Auto Unit- Ν. Πουλάκης ΑΕΒΕ σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο κλάδο της.

Περισσότερα...

pulakis-home-2-new